MATERIÁLY
 

Používané materiály:

ALKORPLAN spodní izolace

Charakteristika
Fólie ALKORPLAN typ 35034 jsou nevyztužené fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určené pro realizace povlakových hydroizolací podzemních konstrukcí a částí staveb. Možnosti využití jsou od menších staveb až po náročné stavby velkého rozsahu. Podle náročnosti stavby a hydrofyzikálního namáhání je možné volit

  • hydroizolace z jedné vrstvy fólie
  • dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE
Izolace proti radonu
Je materiálem vhodným pro izolaci stavby proti pronikání radonu z podloží.
Spolehlivost
Fólie ALKORPLAN 35034 umožňuje vytvořit povlakovou hydroizolaci nezávislou na podkladu a na postupu výstavby.
Odolnost proti prorůstání kořínků
Materiál používaný při výrobě fólie je odolný proti prorůstání kořínků. Svou odolností odpovídá požadavkům normy DIN 4062 (část 1).
Odolnost proti stárnutí
Fólie ALKORPLAN 35034 použité v podzemí nepodléhají hnilobě. Nejsou odolné proti UV záření, musejí být vždy zakryty. Doporučené podmínky aplikace Fólii ALKORPLAN 35034 doporučujeme aplikovat při teplotě +5 °C a vyšší.
 

úvod :: provádíme :: materiály :: reference :: foto :: kontakty