MATERIÁLY
 

Používané materiály:

ELASTEK 40 special dekor
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 190 g/m2 v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Používá se pro hydroizolace nových i opravovaných střech.

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se celoplošně natavuje na podkladní SBS modifi kovaný nebo oxidovaný asfaltový pás.

Technologie provádění hydroizolace z pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je podrobně popsána v příručce ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – Návod k použití. Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány v příručce PLOCHÉ STŘECHY – Skladby a detaily.

Povrchová úprava
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se vyrábí s ochranným břidličným posypem, který chrání asfaltovou hmotu proti účinkům UV záření a snižuje povrchovou teplotu.
Výztužná nosná vložka
Nosnou vložku tvoří kvalitní polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu.
 

úvod :: provádíme :: materiály :: reference :: foto :: kontakty